LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, January 28, 2022

1 ली - 2 री गोष्टीचा शनिवार 29-01-2022

 इयत्ता : 1 आणि 2 
पुस्तकाचे नाव :- का बरं का ?
ऍक्टिव्हिटीz :- तुम्हाला फुगे आवडतात का? एका फुग्याचे चित्र बनवून दाखवा.
============================


No comments:

Post a Comment