LEARN WITH FUN या शैक्षणिक ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत.

TIME


Friday, December 3, 2021

 

नाणी व नोटा माहिती 

.....................................................

नाणी – 1 रु , 2 रु , 5  रू ,  10 रू  ही नाणी आपण व्यवहारांमध्ये वापरतो.

 नोटा - 1 रु , 2 रु , 5  रू ,  10 रू  , 20 रु , 50 रु , 100 रु , 200 रु , 500 रु  , 2000 रु  एवढ्या नोटा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये आपण वापरतो.

 

रक्कम

पट  अपूर्णांक

 दशांश अपूर्णां

 रुपये  पैसे

 पैशात

पाव रुपया

1/4

0.25

0 रु 25 पै

25 पैसे

अर्धा रुपया

1/2

0.50

0 रु 50  पै

50 पैसे

पाउण  रुपया

3/4

0.75

0 रु  75  पै

75 पैसे

सव्वा रुपया

1    1/4

1.25

1 रु 25 पै

125 पैसे

दीड रुपया

1    1/2

1.50

1 रु 50 पै

150 पैसे

पावणे दोन रुये

1      3/4

1.75

1 रु 75 पै

१७५ पैसे

दोन रुपये

2

2.00

2 रु 00 पै

२०० पैसे

सव्वा दोन रुपये

2     1/4

2.25

2 रु 25 पै

225 पैसे

अडीच रुपये

2    1/2  

2.50

2 रु ५0 पै

२५० पैसे

 

No comments:

Post a Comment